smokepurpp 2018 xxl freshman freestyle video

Florida’sΒ Smokepurpp is ther first of theΒ 2018 XXL Freshman Class freestyles.